ROBERT RUNDO: “NATIONALISTS NEED TO HAVE A COUNTER FOR EVERYTHING THE LEFT PUTS OUT.”

Robert Rundo is the founder of the American Rise Above Movement, which combines physical training and activism similar to some European nationalist organizations. We talked with him about the Alt-Right, the current state of affairs in the U.S.A., about the charges and ongoing trial against R.A.M. members, his travels to Europe, and about other interesting topics.

ROBERT RUNDO: »NACIONALISTI MORAJO IMETI PROTIUTEŽ ZA VSE KAR POČNE LEVICA.«

Robert Rundo je ustanovitelj ameriškega gibanja Rise Above Movement ( »Dvigni se« gibanje), ki po vzoru nekaterih evropskih nacionalističnih organizacij združuje fizično vadbo in aktivizem. Z njim smo se pogovarjali o alternativni desnici, stanju v ZDA, obtožbah s katerimi se soočajo člani njegove organizacije, njegovih potovanjih po Evropi in o drugih zanimivih in aktualnih temah.

Nacionalizem in šovinizem

Marksisti, anarho-kapitalisti, globalisti in liberalci so ustvarili negativno in napačno sliko o nacionalizmu, vendar pa so k temu prostovoljno prispevali tudi šovinisti. Nacionalizem se danes definira kot sovražna ideologija kljub temu, da gre dejansko za ideologijo, ki zagovarja odgovorno svobodo, avtonomnost in suverenost vsakega naroda…

POD MASKO LIBERALNE DEMOKRACIJE

Prejšnje leto sta se jeseni, oktobra 2020, končala dva politično obarvana sodna postopka. Obtoženci v obeh postopkih so se znašli na zatožni klopi predvsem zato, ker zagovarjajo ideje in nazore, ki se ne skladajo s splošnimi družbeno političnimi trendi v njihovih državah. V obeh primerih so bili obtoženci spoznani za krive.

Tolkien’s Myths, Rings of power, and The Modern Man

Tolkien’s works, drawing inspiration from the history of Europe and her myths, languages, cultures, and peoples while at the same time dealing with the themes such as honor, courage, and sacrifice, represent an important source of inspiration for all Europeans, and especially for those of us who are actively engaged in a struggle for the survival of our people.

1 2 3 4