Duhovna kriza sodobne Evrope

Sodobne evropske družbe se danes soočajo z negativnimi pojavi, ki jih, na splošno gledano, lahko uvrščamo v notranje in zunanje grožnje katerih posledica bo, če ne bodo pravočasno ustavljene, popoln razkroj Zahodne civilizacije. Glavno zunanjo grožnjo predstavlja množično priseljevanje, notranjo grožnjo pa subverzivne ideologije kulturnega marksizma in liberalizma.

Georges Feltin-Tracol: “Saving our civilization requires a historic leap towards true European unity.”

Georges Feltin-Tracol is a French author who was a member of the think tank GRECE. He has written many books and is a regular contributor to various journals and magazines. He is also the main editor of the French identitarian website Europe Maxima. We talked with him about his years with GRECE, the identitarian ideas, geopolitics, and other current subjects.

Svoboda govora in dvoličnost levice

Danes so organizacije in skupine, ki se zavzemajo za obstoj Evrope in evropskih narodov, močno stigmatizirane iz strani pristašev neoliberalne globalistične agende. Zato, ker drugače razmišljamo, ker drugače gledamo na svet in ker smo pripravljeni javno kritizirati vse oblike marksizma in liberalno-globalistične politike, smo avtomatsko označeni za “rasiste”.

ROBERT RUNDO: “NATIONALISTS NEED TO HAVE A COUNTER FOR EVERYTHING THE LEFT PUTS OUT.”

Robert Rundo is the founder of the American Rise Above Movement, which combines physical training and activism similar to some European nationalist organizations. We talked with him about the Alt-Right, the current state of affairs in the U.S.A., about the charges and ongoing trial against R.A.M. members, his travels to Europe, and about other interesting topics.

ROBERT RUNDO: »NACIONALISTI MORAJO IMETI PROTIUTEŽ ZA VSE KAR POČNE LEVICA.«

Robert Rundo je ustanovitelj ameriškega gibanja Rise Above Movement ( »Dvigni se« gibanje), ki po vzoru nekaterih evropskih nacionalističnih organizacij združuje fizično vadbo in aktivizem. Z njim smo se pogovarjali o alternativni desnici, stanju v ZDA, obtožbah s katerimi se soočajo člani njegove organizacije, njegovih potovanjih po Evropi in o drugih zanimivih in aktualnih temah.

Nacionalizem in šovinizem

Marksisti, anarho-kapitalisti, globalisti in liberalci so ustvarili negativno in napačno sliko o nacionalizmu, vendar pa so k temu prostovoljno prispevali tudi šovinisti. Nacionalizem se danes definira kot sovražna ideologija kljub temu, da gre dejansko za ideologijo, ki zagovarja odgovorno svobodo, avtonomnost in suverenost vsakega naroda…

POD MASKO LIBERALNE DEMOKRACIJE

Prejšnje leto sta se jeseni, oktobra 2020, končala dva politično obarvana sodna postopka. Obtoženci v obeh postopkih so se znašli na zatožni klopi predvsem zato, ker zagovarjajo ideje in nazore, ki se ne skladajo s splošnimi družbeno političnimi trendi v njihovih državah. V obeh primerih so bili obtoženci spoznani za krive.

Tolkien’s Myths, Rings of power, and The Modern Man

Tolkien’s works, drawing inspiration from the history of Europe and her myths, languages, cultures, and peoples while at the same time dealing with the themes such as honor, courage, and sacrifice, represent an important source of inspiration for all Europeans, and especially for those of us who are actively engaged in a struggle for the survival of our people.

1 2 3 4