Comunitatea Identitara: “The New World Order or the Great Reset is a global agenda that can be defeated only through a Great Awakening of the European spirit”

Comunitatea Identitara, or Identitarian Community, is a Romanian identitarian organization that engages in political and metapolitical activism, as well as in charity work. We talked with them about their activities, Romanian legislation restricting freedom of speech, and other interesting topics.

Comunitatea Identitara: “Novi svetovni red in veliki reset sta del globalistične agende, ki se jo lahko porazi le skozi veliko prebujenje evropskega duha”

Comunitatea Identitara, oziroma Identitarna skupnost, je romunska identitarna organizacija, ki se ukvarja tako s političnim in metapolitičnim aktivizmom, kot tudi z dobrodelnimi akcijami. Z njimi smo se pogovarjali o njihovih dejavnostih, romunski zakonodaji, ki omejuje svobodo govora in o drugih zanimivih temah.

Fenek Solére: “Kljub temu, da moji romani vsebujejo elemente gverilskega vojskovanja, je njihov namen odvračati od nepremišljenih in kontraproduktivnih dejanj”

Fenek Solére je britanski romanopisec in avtor, ki poleg knjig piše recenzije, prispevke in članke za spletne strani kot sta Counter-Currents in Patriotic Alternative. Z njim smo se pogovarjali o njegovih romanih, metapolitičnem aktivizmu in o drugih zanimivih temah.

Guillaume Durocher: “Ancient Greeks had a very strong sense of the importance of their ancestry and ethno-civilizational identity”

Guillaume Durcoher is an author, essayist and translator who focuses, among other topics, on history and politics. He writes for several alternative media. He has also recently published his first book, The Ancient Ethnostate: Biopolitical Thought in Classical Greece. We talked with him about his new book and current socio-political issues in Europe and the USA.

Guillaume Durocher: »Antični Grki so se zelo dobro zavedali pomembnosti svojega porekla in etno-civilizacijske identitete«

Guillaume Durcoher je avtor, esejist in prevajalec, ki se med drugim posveča predvsem zgodovini in politiki. Piše za več alternativnih medijev. Predkratkim pa je izdal tudi svojo prvo knjigo The Ancient Ethnostate: Biopolitical Thought in Classical Greece. Z njim smo se pogovarjali tako o njegovi novi knjigi, kot tudi o aktualnih družbenopolitičnih vprašanjih v Evropi in ZDA.

Dominique Venner – Božič: Lepota v življenju

Približujemo se Božiču, kar je le še eno ime za zimski solsticij. Božič, ki je povezan z zimzelenim drevesom, se že od davnin praznuje v evropskih deželah kot praznik ponovnega prebujanja narave po zimskem počitku. Pri tem si ne moremo pomagati, da ne bi pomislili kako se bo tudi Evropa enega dne predramila iz svojega globokega spanca, pa čeprav le ta traja dlje od enega naravnega cikla.

1 2 3