TRADICIJA PROTI TIRANIJI – O NAS

Tradicija proti tiraniji je slovenska metapolitična skupina, ki se zavzema za ohranitev naše rasne in kulturne identitete in deluje v sklopu idej evropskega nacionalizma in identitarne desnice. Te ideje predstavljajo upor proti globalizmu in multikulturalizmu, obenem pa zavračajo tudi moderni utilitarizem in materialistično miselnost sodobnega človeka, ki je višje vrednote svojih prednikov in vrline kot so čast, zvestoba, moralna odgovornost in samopožrtvovalnost zamenjal za slepo vero v mit večnega napredka in univerzalne enakosti. Prav tako opozarjamo tudi na negativne posledice dekadentnih tokov modernosti, ki so povzročili krizo identitete evropskega človeka, spodsekali njegove etnokulturne korenine in popačili njegovo preteklost. S tem so omogočili vzpon etnomazohizma in porast apatije, pripeljali do demografske krize našega kontinenta in potisnili evropske narode v splošno stanje duhovne izgubljenosti.

Temeljna načela Tradicije proti tiraniji

Metapolitično delovanje

Naš boj ni vojna v kateri nas sovražnik opazuje z druge strani bojnega polja iz oči v oči, temveč je kulturni boj za duše in srca naših sonarodnjakov. Je duhovna in kulturna vojna vrednot, vojna v kateri se ne borimo proti enemu, temveč proti mnogim, zunanjim in notranjim, sovražnikom. V tem boju ne branimo določenega ozemlja, temveč samo dušo in srce našega naroda. Borimo se za preporod naše domovine in Evrope, naša strategija pa je metapolitika. V tem kulturnem boju so naša peresa, nalepke, publikacije, transparenti in besede naše glavno orožje. Glavna naloga našega metapolitičnega boja je razbiti liberalno in levičarsko kulturno hegemonijo, ki je v službi globalizma, in preko medijev in izobraževalnih ustanov obvladuje javno mnenje. Prav tako moramo znotraj javnega diskurza narediti prostor za ideje in stališča, ki temeljijo na sprejemanju lastne etnokulturne identitete in predstavljajo alternativo lažnim predpostavkam liberalnih načel o človeški naravi in svetu. Tako ustvarjamo pogoje, ki bodo v prihodnosti omogočali zdrav razvoj naše družbe v skladu z tradicionalnimi vrednotami in zakoni narave.

Identitarna skupnost

Pomembno je, da ustvarimo protiutež današnji družbi, ki temelji predvsem na levičarskem univerzalizmu, zanikanju človeške raznolikosti in radikalnem individualizmu. Mi nočemo le zavračati potrošniške družbe in sodobnih levičarskih principov, temveč želimo ponuditi alternativo. Zato verjamemo, da je pomembno, da identitarna desnica in nacionalisti gradijo svoje skupnosti, ki povezujejo somišljenike v času, ko se zaradi naših prepričanj velikokrat vsi soočamo z zlonamernimi napadi, klevetanjem in marginalizacijo. Gradnja skupnosti vključuje druženja, priložnosti za debate in izmenjavo mnenj, obiske zgodovinskih in kulturnih spomenikov in muzejev, okrogle mize, tečaje, zunanje in športne aktivnosti, pohodniške izlete, ki nam omogočajo spoznavanje naravnih lepot naše domovine, in vse kar utrjuje naše medsebojne vezi in nam nudi možnost za konstruktivno druženje s somišljeniki. Kot protiutež levičarski hegemoniji ustvarjamo lastno identitarno skupnost.

Evropska solidarnost

Zavzemamo se za spodbujanje rasne in nacionalne zavesti, ter zavedanja, da pripadamo eni večji družini evropskih narodov, zaradi česar odločno podpiramo evropsko solidarnost in sodelovanje vseh Evropejcev v skupnem boju proti leviatanu globalizma. Popolnoma zavračamo nacional-šovinizem in smo pripravljeni sodelovati z rasno osveščenimi nacionalisti in identitarnimi aktivisti iz vseh evropskih dežel. Stare zamere in spore puščamo za seboj, kar ne pomeni da zanikamo zgodovino, temveč da se zavedamo skupnih rasnih interesov vseh Evropejcev. Naš boj ni le boj za naš narod, temveč je boj za ohranitev biološke integritete naše rase. Podpiramo idejo evropskega nacionalizma, katerega cilj ni zanikati raznolike kulture in značilnosti evropskih narodov, temveč spodbujati zavedanje o naših skupnih rasnih koreninah in o pomembnosti skupnega boja za ohranitev obstoja bele rase in mozaika evropskih kultur in običajev, ki so velikokrat le različnim okoljem prilagojene manifestacije iste rasne duše.

Spoštovanje narave in njenih zakonov

Zavedamo se, da določeni zakoni narave, ki urejajo naš svet, veljajo za vsa živa bitja in da lahko človek živi v harmoniji z naravo in s samim seboj le če se ravna po teh zakonih. To ne velja samo za posameznika, temveč še toliko bolj za ljudstva in narode. Dokler se bo narod ravnal po teh zakonih bo uspešen, če pa pozabi na njihovo brezkompromisnost pa bo začel propadati. Ne glede na gospodarsko rast ali na udobje, ki nam ga nudi potrošniška družba se na Zahodu ravno to dogaja pred našimi očmi. Liberalna ideologija in kulturni marksizem sta zastrupila vodnjak iz katerega so Evropejci črpali svoje znanje na podlagi katerega so dojemali svoje okolje in svojo lastno človeško naravo. Danes tako liberalizem zanika naravno raznolikost človeštva in hoče ustvariti globalno družbo brez meja. Mi po drugi strani to raznolikost spoštujemo in jo želimo ohraniti, obenem pa verjamemo, da ima vsako ljudstvo pravico do lastne domovine v kateri si lahko ustvari način življenja v sklopu z njegovimi značilnostmi in zmožnostmi. Prav tako verjamemo, da so uspešne družbe homogene družbe, ki odražajo enega glavnih zakonov narave: Ohranitev lastne rase. Naravo pa spoštujemo tudi kot tako, saj smo povezani s tlom po katerem že stoletja ali tisočletja hodijo naši predniki, z zemljo, ki so jo obdelovali, z gorami iz katerih so opazovali zvezde, sprašujoč se o lastnem obstoju in o veličini kozmosa, z jezeri in rekami iz katerih so pili, in z gozdovi v katerih so lovili. Naravno okolje spoštujemo tudi samo po sebi, ne glede na vrednost, ki ga ima za človeka, predvsem kot prostor v katerem narava vedno znova potrjuje včasih lepo in drugič spet kruto realnost in neminljivost njenih zakonov.

O spletni strani

Poleg naših idej, pogledov, aktivnosti in drugih stvari povezanih z našo organizacijo se lahko na tej spletni strani seznanite tudi z raznimi idejami, pogledi in stališči  – vključujoč idejne in miselne tokove, ki so vplivali na razvoj teh idej – ki kljub temu, da se v nekaterih stvareh razhajajo, stojijo na temeljih desne miselnosti, ali pa odražajo prepričanja, ki so blizu  resnični desnici in načelom identitarizma in novega evropskega nacionalizma. Objavljamo pa tudi članke in eseje o kulturi, zgodovini, religiji, literaturi in drugih zanimivih temah.

Glede na omenjene kritike stališč in idej, ki jih želimo predstaviti, je treba poudariti tudi, da Tradicija proti tiraniji nikakor ne želi spodbujati nasilja do kogarkoli in da naš cilj ni »širjenje sovraštva«. S svojim metapolitičnim delovanjem želimo predvsem omogočati vpogled v ideje, ki predstavljajo alternativo dekadentnim tokovom modernosti in osveščati naš narod o bogastvu naše lastne slovenske in evropske dediščine, ter spodbujati  ponovno prebujanje tistih evropskih vrlin, ki trenutno spijo v globinah naših duš, njihova predramitev pa bo nujno potrebna, če želimo preživeti viharje s katerimi se sooča naša skupna domovina Evropa.