Comunitatea Identitara: “Novi svetovni red in veliki reset sta del globalistične agende, ki se jo lahko porazi le skozi veliko prebujenje evropskega duha”

Comunitatea Identitara, oziroma Identitarna skupnost, je romunska identitarna organizacija, ki se ukvarja tako s političnim in metapolitičnim aktivizmom, kot tudi z dobrodelnimi akcijami. Z njimi smo se pogovarjali o njihovih dejavnostih, romunski zakonodaji, ki omejuje svobodo govora in o drugih zanimivih temah.

Fenek Solére: “Kljub temu, da moji romani vsebujejo elemente gverilskega vojskovanja, je njihov namen odvračati od nepremišljenih in kontraproduktivnih dejanj”

Fenek Solére je britanski romanopisec in avtor, ki poleg knjig piše recenzije, prispevke in članke za spletne strani kot sta Counter-Currents in Patriotic Alternative. Z njim smo se pogovarjali o njegovih romanih, metapolitičnem aktivizmu in o drugih zanimivih temah.

Guillaume Durocher: »Antični Grki so se zelo dobro zavedali pomembnosti svojega porekla in etno-civilizacijske identitete«

Guillaume Durcoher je avtor, esejist in prevajalec, ki se med drugim posveča predvsem zgodovini in politiki. Piše za več alternativnih medijev. Predkratkim pa je izdal tudi svojo prvo knjigo The Ancient Ethnostate: Biopolitical Thought in Classical Greece. Z njim smo se pogovarjali tako o njegovi novi knjigi, kot tudi o aktualnih družbenopolitičnih vprašanjih v Evropi in ZDA.

Ivan Bilokapić: “Prišel je čas, da svojo nacionalno zavest dvignemo na višjo evropsko civilizacijsko raven.”

Ivan Bilokapić je podpredsednik organizacije Europa Terra Nostra (Evropa, naša zemlja), ki si prizadeva za spodbujanje novega evropskega nacionalizma in za sodelovanje in povezovanje evropskih nacionalistov v skupnem boju proti globalizmu. Z njim smo se pogovarjali o ideji evropskega nacionalizma, delovanju in glavnih načelih ETN, o resničnih razlogih za množične migracije, o težavni zgodovini nekaterih evropskih narodov in o drugih aktualnih vprašanjih.

Revolt Through Tradition: »Tradicija je kulturna, moralna in intelektualna dediščina, ki jo ljudstvo podeduje od svojih prednikov.«

Revolt Through Tradition, ali Upor skozi tradicijo, je ameriška metapolitična organizacija, ki spodbuja aktivno in zdravo življenje znotraj ameriške desnice, ter želi ustvariti nacionalistično kulturo, ki bi bila temelj nove ameriške desnice. Z njenimi člani smo se pogovarjali o metapolitiki in drugih aktualnih vprašanjih.

ROBERT RUNDO: »NACIONALISTI MORAJO IMETI PROTIUTEŽ ZA VSE KAR POČNE LEVICA.«

Robert Rundo je ustanovitelj ameriškega gibanja Rise Above Movement ( »Dvigni se« gibanje), ki po vzoru nekaterih evropskih nacionalističnih organizacij združuje fizično vadbo in aktivizem. Z njim smo se pogovarjali o alternativni desnici, stanju v ZDA, obtožbah s katerimi se soočajo člani njegove organizacije, njegovih potovanjih po Evropi in o drugih zanimivih in aktualnih temah.