Comunitatea Identitara: “Novi svetovni red in veliki reset sta del globalistične agende, ki se jo lahko porazi le skozi veliko prebujenje evropskega duha”

Comunitatea Identitara, oziroma Identitarna skupnost, je romunska identitarna organizacija, ki se ukvarja tako s političnim in metapolitičnim aktivizmom, kot tudi z dobrodelnimi akcijami. Z njimi smo se pogovarjali o njihovih dejavnostih, romunski zakonodaji, ki omejuje svobodo govora in o drugih zanimivih temah.

Fenek Solére: “Kljub temu, da moji romani vsebujejo elemente gverilskega vojskovanja, je njihov namen odvračati od nepremišljenih in kontraproduktivnih dejanj”

Fenek Solére je britanski romanopisec in avtor, ki poleg knjig piše recenzije, prispevke in članke za spletne strani kot sta Counter-Currents in Patriotic Alternative. Z njim smo se pogovarjali o njegovih romanih, metapolitičnem aktivizmu in o drugih zanimivih temah.

Guillaume Durocher: “Ancient Greeks had a very strong sense of the importance of their ancestry and ethno-civilizational identity”

Guillaume Durcoher is an author, essayist and translator who focuses, among other topics, on history and politics. He writes for several alternative media. He has also recently published his first book, The Ancient Ethnostate: Biopolitical Thought in Classical Greece. We talked with him about his new book and current socio-political issues in Europe and the USA.

Guillaume Durocher: »Antični Grki so se zelo dobro zavedali pomembnosti svojega porekla in etno-civilizacijske identitete«

Guillaume Durcoher je avtor, esejist in prevajalec, ki se med drugim posveča predvsem zgodovini in politiki. Piše za več alternativnih medijev. Predkratkim pa je izdal tudi svojo prvo knjigo The Ancient Ethnostate: Biopolitical Thought in Classical Greece. Z njim smo se pogovarjali tako o njegovi novi knjigi, kot tudi o aktualnih družbenopolitičnih vprašanjih v Evropi in ZDA.

Dominique Venner – Božič: Lepota v življenju

Približujemo se Božiču, kar je le še eno ime za zimski solsticij. Božič, ki je povezan z zimzelenim drevesom, se že od davnin praznuje v evropskih deželah kot praznik ponovnega prebujanja narave po zimskem počitku. Pri tem si ne moremo pomagati, da ne bi pomislili kako se bo tudi Evropa enega dne predramila iz svojega globokega spanca, pa čeprav le ta traja dlje od enega naravnega cikla.

Cenzura je dokaz intelektualne manjvrednosti

Kdor ni intelektualno in duhovno sposoben, da bi dosegel določene družbene cilje ali interese se po navadi zateka k metodam nasilja. Pri tem ne gre nujno vedno za telesno nasilje, temveč se le to pojavlja v različnih oblikah. Najpogosteje se takšno nasilje definira drugače, da bi se slišalo bolj prijazno ušesom in da bi bilo opravičeno v očeh širše javnosti. Ideja »cilj opravičuje sredstvo« pa je nekakšno jedro vsake prikrite tiranije.

Slavna dejanja mrtvih ljudi lahko odmevajo v večnost

Človek je umrljiv, torej minljiv. Od trenutka, ko se rodimo, začnemo našo pot, ki ne glede na to kakšno življenje bomo živeli in kakšne odločitve bomo sprejeli, vodi v neizbežen konec. Nekatere konec doleti prej, druge kasneje. Pri tem lahko igrajo pomembno vlogo osebne odločitve na katere lahko vplivamo, morda še večjo pa različna naključja in dogodki, na katere sami nimamo vpliva.

Verujemo v olimpijski duh

Danes smo priča paradoksnemu dejstvu, da so največji zagovorniki tolerance ali strpnosti v resnici največji nasprotniki tega kar zagovarjajo. Tako nenehno klevetajo vse tiste, ki so podporniki ali predstavniki patriotskih, domoljubnih ali identitarnih gibanj. Iščejo vsako priložnost, da bi opravičili svoje sovraštvo in pregon do vseh idejnih nasprotnikov.

Skupna akcija slovenskih in srbskih identitarcev proti jugonostalgiji

Tradicija proti tiraniji strogo nasprotuje ponovnemu vzponu teh idej, ki so se kljub razpadu socialistične Jugoslavije ohranile do dandanes. Zato smo skupaj s srbsko identitarno organizacijo Kormilo organizirali simbolično mednarodno akcijo v prestolnicama obeh držav, s katero želimo jasno in glasno pokazati, da v naših domovinah ni več prostora za jugonostalgijo.

Non-governmental organisations and their impact on the state

As of May 2021, there were 27,868 registered NGOs in Slovenia, with the number of NGOs increasing by approximately 500-1000 each year. All this “NGO management” is costing Slovenian taxpayers €372.12 million a year. This amount is the amount of public funds that NGOs receive from the budget of our country, and it is increasing every year in parallel with the number of new NGOs.

Nevladne organizacije in njihov vpliv na državo

31. maja 2021 je bilo v Sloveniji registriranih 27.868 nevladnih organizacij, njihovo število pa se vsako leto poveča za približno 500-1000. Vso to silno »nevladovanje« slovenske davkoplačevalce stane 372,12 milijonov evrov na leto. Ta znesek je količina javnih sredstev, ki jih nevladniki prejmejo iz proračuna naše države in se vzporedno s številom novih NVO-jev vsako leto tudi viša.

Spominjamo se bitke pri sisku

Danes, 22. junija se spominjamo hrabrih junakov, ki so pri trdnjavi Sisek na Hrvaškem porazili številčnejše osmanske sile. Gre za pomembno zmago Evropejcev nad Turki in islamom, v kateri so se izkazali tudi slovenski bojevniki iz Kranjske, Koroške in Štajerske. Zmaga Evropejcev je takrat zatrla turški prodor v slovenske dežele. Obenem je šlo za v zgodovini večkrat videno manifestacijo evropskega bojevniškega duha in vztrajnosti, zaradi katere so mnogokrat Evropejci prevladali nad številčno močnejšimi tujimi osvajalci.

Neomarksističen lov na čarovnice

Če pazljivo analiziramo vsebino in delo skoraj vseh medijskih hiš ali korporacij, ne glede na to ali se ukvarjajo s politiko, vsesplošnimi dogajanji doma in po svetu, ali pa z modo, glasbo, zgodovino, umetnostjo in tako dalje, lahko opazimo vsiljevanje levičarskega svetovnega nazora, ne glede na to ali govorimo o »ortodoksnem« marksizmu, ali pa o njegovi  novodobni izpeljanki, kot je kulturni marksizem frankfurtske šole.

Obisk Kočevskega Roga

Obiskali smo Kočevski Rog, kjer smo se poklonili vsem protikomunističnim borcem in drugim žrtvam povojnih pobojev in komunističnega nasilja. V času, ko svet slavi konec druge svetovne vojne in zmago liberalne demokracije in komunizma, ki sta si zatem razdelila našo staro celino, se mi spominjamo tistih slovenskih in drugih nacionalnih sil, ki so se vztrajno borile proti rdečemu zlu do bridkega konca, zatem pa so bile izdane iz strani zahodnih zaveznikov in vrnjene v kremplje krvi žejnih zveri v človeških podobah.

Napredek ali pot v novo tiranijo?

Strpnost glavnih predstavnikov »napredka« se zelo hitro konča, če se kdo ne strinja z njihovimi načeli ali pa zagovarja drugačne poglede. To velja predvsem v primerih, ko gre za razmišljanja, ki zanikajo danes tako popularne teorije o družbenih konstruktih. Če si kdo drzne zanikati trditve, da je spolov »nešteto« ali, da je rasa samo družbeni konstrukt, postanejo »svobodomiselni« in »tolerantni« prvaki napredka kar naenkrat bolj podobni razdraženim boljševikom ali srednjeveškim inkvizitorjem. Na njihove nasprotnike pa se vsuje plaz obtožb, raznih »izmov« in »fobij«.

Ivan Bilokapić: “It is time to elevate our national consciousness to a broader European and civilizational level.”

Ivan Bilokapić is a Vice Chairman of Europa Terra Nostra, an organization which advocates new European nationalism and a cooperation between European nationalists in the common struggle against globalism. We talked with him about the idea of European nationalism, the main principles of Europa Terra Nostra, the complicated and sometimes troublesome history of European nations, the reasons behind mass migrations, and about other relevant and current issues

1 2 3 4