Guillaume Durocher: “Ancient Greeks had a very strong sense of the importance of their ancestry and ethno-civilizational identity”

Guillaume Durcoher is an author, essayist and translator who focuses, among other topics, on history and politics. He writes for several alternative media. He has also recently published his first book, The Ancient Ethnostate: Biopolitical Thought in Classical Greece. We talked with him about his new book and current socio-political issues in Europe and the USA.

Guillaume Durocher: »Antični Grki so se zelo dobro zavedali pomembnosti svojega porekla in etno-civilizacijske identitete«

Guillaume Durcoher je avtor, esejist in prevajalec, ki se med drugim posveča predvsem zgodovini in politiki. Piše za več alternativnih medijev. Predkratkim pa je izdal tudi svojo prvo knjigo The Ancient Ethnostate: Biopolitical Thought in Classical Greece. Z njim smo se pogovarjali tako o njegovi novi knjigi, kot tudi o aktualnih družbenopolitičnih vprašanjih v Evropi in ZDA.

Dominique Venner – Božič: Lepota v življenju

Približujemo se Božiču, kar je le še eno ime za zimski solsticij. Božič, ki je povezan z zimzelenim drevesom, se že od davnin praznuje v evropskih deželah kot praznik ponovnega prebujanja narave po zimskem počitku. Pri tem si ne moremo pomagati, da ne bi pomislili kako se bo tudi Evropa enega dne predramila iz svojega globokega spanca, pa čeprav le ta traja dlje od enega naravnega cikla.

Slavna dejanja mrtvih ljudi lahko odmevajo v večnost

Človek je umrljiv, torej minljiv. Od trenutka, ko se rodimo, začnemo našo pot, ki ne glede na to kakšno življenje bomo živeli in kakšne odločitve bomo sprejeli, vodi v neizbežen konec. Nekatere konec doleti prej, druge kasneje. Pri tem lahko igrajo pomembno vlogo osebne odločitve na katere lahko vplivamo, morda še večjo pa različna naključja in dogodki, na katere sami nimamo vpliva.

Skupna akcija slovenskih in srbskih identitarcev proti jugonostalgiji

Tradicija proti tiraniji strogo nasprotuje ponovnemu vzponu teh idej, ki so se kljub razpadu socialistične Jugoslavije ohranile do dandanes. Zato smo skupaj s srbsko identitarno organizacijo Kormilo organizirali simbolično mednarodno akcijo v prestolnicama obeh držav, s katero želimo jasno in glasno pokazati, da v naših domovinah ni več prostora za jugonostalgijo.

Non-governmental organisations and their impact on the state

As of May 2021, there were 27,868 registered NGOs in Slovenia, with the number of NGOs increasing by approximately 500-1000 each year. All this “NGO management” is costing Slovenian taxpayers €372.12 million a year. This amount is the amount of public funds that NGOs receive from the budget of our country, and it is increasing every year in parallel with the number of new NGOs.

Nevladne organizacije in njihov vpliv na državo

31. maja 2021 je bilo v Sloveniji registriranih 27.868 nevladnih organizacij, njihovo število pa se vsako leto poveča za približno 500-1000. Vso to silno »nevladovanje« slovenske davkoplačevalce stane 372,12 milijonov evrov na leto. Ta znesek je količina javnih sredstev, ki jih nevladniki prejmejo iz proračuna naše države in se vzporedno s številom novih NVO-jev vsako leto tudi viša.

Spominjamo se bitke pri sisku

Danes, 22. junija se spominjamo hrabrih junakov, ki so pri trdnjavi Sisek na Hrvaškem porazili številčnejše osmanske sile. Gre za pomembno zmago Evropejcev nad Turki in islamom, v kateri so se izkazali tudi slovenski bojevniki iz Kranjske, Koroške in Štajerske. Zmaga Evropejcev je takrat zatrla turški prodor v slovenske dežele. Obenem je šlo za v zgodovini večkrat videno manifestacijo evropskega bojevniškega duha in vztrajnosti, zaradi katere so mnogokrat Evropejci prevladali nad številčno močnejšimi tujimi osvajalci.

Obisk Kočevskega Roga

Obiskali smo Kočevski Rog, kjer smo se poklonili vsem protikomunističnim borcem in drugim žrtvam povojnih pobojev in komunističnega nasilja. V času, ko svet slavi konec druge svetovne vojne in zmago liberalne demokracije in komunizma, ki sta si zatem razdelila našo staro celino, se mi spominjamo tistih slovenskih in drugih nacionalnih sil, ki so se vztrajno borile proti rdečemu zlu do bridkega konca, zatem pa so bile izdane iz strani zahodnih zaveznikov in vrnjene v kremplje krvi žejnih zveri v človeških podobah.

Ivan Bilokapić: “It is time to elevate our national consciousness to a broader European and civilizational level.”

Ivan Bilokapić is a Vice Chairman of Europa Terra Nostra, an organization which advocates new European nationalism and a cooperation between European nationalists in the common struggle against globalism. We talked with him about the idea of European nationalism, the main principles of Europa Terra Nostra, the complicated and sometimes troublesome history of European nations, the reasons behind mass migrations, and about other relevant and current issues

Ivan Bilokapić: “Prišel je čas, da svojo nacionalno zavest dvignemo na višjo evropsko civilizacijsko raven.”

Ivan Bilokapić je podpredsednik organizacije Europa Terra Nostra (Evropa, naša zemlja), ki si prizadeva za spodbujanje novega evropskega nacionalizma in za sodelovanje in povezovanje evropskih nacionalistov v skupnem boju proti globalizmu. Z njim smo se pogovarjali o ideji evropskega nacionalizma, delovanju in glavnih načelih ETN, o resničnih razlogih za množične migracije, o težavni zgodovini nekaterih evropskih narodov in o drugih aktualnih vprašanjih.

Revolt Through Tradition: »Tradicija je kulturna, moralna in intelektualna dediščina, ki jo ljudstvo podeduje od svojih prednikov.«

Revolt Through Tradition, ali Upor skozi tradicijo, je ameriška metapolitična organizacija, ki spodbuja aktivno in zdravo življenje znotraj ameriške desnice, ter želi ustvariti nacionalistično kulturo, ki bi bila temelj nove ameriške desnice. Z njenimi člani smo se pogovarjali o metapolitiki in drugih aktualnih vprašanjih.

Georges Feltin-Tracol: “Saving our civilization requires a historic leap towards true European unity.”

Georges Feltin-Tracol is a French author who was a member of the think tank GRECE. He has written many books and is a regular contributor to various journals and magazines. He is also the main editor of the French identitarian website Europe Maxima. We talked with him about his years with GRECE, the identitarian ideas, geopolitics, and other current subjects.

1 2 3