Uvod

Tradicija proti tiraniji je projekt, ki je nastal z namenom ustvarjanja platforme za desno misel, identitarne ideje in evropski nacionalizem. V skladu s tem se zavzemamo za spodbujanje, tako rasne in nacionalne zavesti, kot tudi zavedanja, da pripadamo eni večji družini evropskih narodov, zaradi česar odločno podpiramo evropsko solidarnost in sodelovanje vseh Evropejcev v skupnem boju proti leviatanu globalizma. Poleg tega želimo v sklopu tega metapolitičnega projekta opozarjati na negativne posledice dekadentnih tokov modernosti, ki so povzročili krizo identitete evropskega človeka, spodsekali njegove etnokulturne korenine in popačili njegovo preteklost. S tem so omogočili vzpon etnomazohizma in porast apatije, pripeljali do demografske krize našega kontinenta in potisnili evropske narode v splošno stanje duhovne izgubljenosti

Naše ideje veljajo v današnji družbi za politično nekorektne, saj niso podrejene lažnim doktrinam kulturnega marksizma, liberalizma in modernosti, temveč temeljijo na tradicionalnih vrednotah, večnih zakonih narave in upoštevanju človeške raznolikosti. Te ideje, oziroma idejni tokovi, ki spadajo predvsem na desni ideološki spekter, predstavljajo upor proti globalizmu in multikulturalizmu, obenem pa zavračajo tudi moderni utilitarizem in materialistično miselnost sodobnega človeka, ki je višje vrednote svojih prednikov in vrline kot so čast, zvestoba, moralna odgovornost in samopožrtvovalnost zamenjal za slepo vero v mit večnega napredka in univerzalne enakosti.

Osrednji mediji, ki so danes predvsem propagandno krilo kulturnega marksizma, prikazujejo vse resnično desne in identitarne idejne tokove izključno v negativni luči, izkrivljajoč njihove prave namene in poglede. Zaradi tega želi Tradicija proti tiraniji omogočiti resničen in jasen vpogled v temeljna stališča desnice, s čimer hočemo spodbuditi ljudi k razmišljanju o določenih vprašanjih in problemih našega časa, ter k oblikovanju lastnih mnenj o idejah, ki so v javnosti označene za »sovražne« in negativne samo zato, ker nasprotujejo današnjim liberalnim in kozmopolitskim trendom.  

Namen tega projekta je torej predstaviti  ideje različnih avtorjev, mislecev in gibanj, od konservativne revolucije, miselne šole nove desnice, tradicionalizma in identitarizma pa do tretje pozicije, rasnega nacionalizma in raznih nacional-revolucionarnih doktrin, v njihovi pravi luči. Na tej spletni strani se lahko tako seznanite z raznimi idejami, pogledi in stališči  – vključujoč idejne in miselne tokove, ki so vplivali na razvoj teh idej – ki kljub temu, da se v nekaterih stvareh razhajajo, stojijo na temeljih desne miselnosti, ali pa odražajo prepričanja, ki so blizu  resnični desnici in načelom identitarizma in novega evropskega nacionalizma. Redno pa objavljamo tudi članke in eseje, ki obravnavajo pogled na sodobni svet in na težave s katerimi se soočamo Evropejci iz »desne« perspektive, ter članke, ki se posvečajo kulturi, zgodovini, literaturi in drugim zanimivim tematikam.

Glede na omenjene kritike stališč in idej, ki jih želimo predstaviti, je treba poudariti tudi, da Tradicija proti tiraniji nikakor ne želi spodbujati nasilja do kogarkoli in da naš cilj ni »širjenje sovraštva«. S svojim metapolitičnim delovanjem želimo predvsem omogočati vpogled v ideje, ki predstavljajo alternativo dekadentnim tokovom modernosti in osveščati naš narod o bogastvu naše lastne slovenske in evropske dediščine, ter spodbujati  ponovno prebujanje tistih evropskih vrlin, ki trenutno spijo v globinah naših duš, njihova predramitev pa bo nujno potrebna, če želimo preživeti viharje s katerimi se sooča naša skupna domovina Evropa.